Privaatsuspoliitika

Müüja – Estmax OÜ, reg.nr 14457507, juriidiline aadress Tallinna mnt 19-34, 75501 Harjumaa, Saku. Kontakt number +372 5056334,e-post womaxi.est@gmail.com edaspidi Womaxi;
1.2. Womaxi– elektrooniline pood aadressil www.womaxi.com;
1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;
1.4. Konto – kliendi Womaxi lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;
1.5. Womaxi kontod – Womaxi kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Womaxi e-poe toodete kohta;
1.6.Teenused – kõik Womaxi poolt kliendile pakutavad teenused;
1.7.Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Womaxi kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.
1.8.Tellimistingimused – Womaxi Üldtingimustel.
1.9.Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Womaxi kaupu ja teenuseid või küsid Kliendi arvamust kavanda-tavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamisek.

2.ÜLDSÄTTED

2.1.Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Womaxi teenuseid.
2.2.Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3.Klient kinnitab Womaxi lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsus-tingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Womaxi lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Womaxi`s müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
2.4.Kliendil on võimalik Womaxi lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.
2.5.Isikud, kes soovivad end Womaxi lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:
2.6.Muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada Womaxi konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@womaxi.com;
2.7.Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:
2.8.E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide arve saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
2.9.Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturundus-pakkumiste edastamiseks.

3. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

3.1.Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Womaxi teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).
3.2.Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
3.3.Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
• kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
• õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused:

4.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;
4.3.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
4.3.3.esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@womaxi.com, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
4.3.4.mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Womaxi lehelt ka kaupu;
4.4.Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksu-õigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).
4.5. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
4.6.Selleks, et kindlustada Womaxi teenuste täielik kvaliteet, kasutab Womaxi oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja salvestab, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Womaxi e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada.
4.7.Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.

5.Maksevõimalused

5.1.Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV, Krediidipank ja Coop) ja ka krediitkaardiga (Visa, MasterCard).
5.2.Estmax OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Estmax OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskuse AS-le.
5.3.Makse tegemine toimub väljaspool Estmax OÜ e-poe keskkonda Maksekeskus AS vahendusel. Estmax OÜ e-poel puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardi-andmetele.